2011. december 10., szombat

A lebegő állomány előnyei és hátrányai

Feladat: egy blogbejegyzés kiválasztása és elemzése különböző szempontok alapján.

Első hallásra kicsit megijedtem ettől a feladattól, sőt talán még másodikra is. Soha nem írtam saját blogot, de persze az én életemből sem maradhatott ki, ezért volt olyan blog, amit olvasgattam, némelyiket egész rendszeresen is, de azért nem tudnám azt mondani, hogy ez a fajta kommunikáció olyan közel áll hozzám. De sebaj, „felcsaptam” a tematika lapjait, és lázasan keresgetni kezdtem a blogbejegyzések között. Ekkor kicsit elvesztem a szavak erdejében. A bőség zavarában egyik blogposzt követte a másikat, de nem igazán találtam megfelelőt. De csak semmi pánik! - mondtam magamnak. Így bizakodva törtem előre a végtelenbe és tovább.

Próbáltam olyan témát találni, ami azért sokban kapcsolódik magához a Könyvtár-informatika kurzushoz. Szóval még mindig keresgettem mikor rákattintottam egy bizonyos Németh Márton által írt blognak a linkjére. Már a tematikából kiderült, (ahol így volt feltüntetve: Németh Márton blogja az északi könyvtárügyről) hogy itt valami specifikus dologról van szó. Ugyebár északi könyvtárügy. Először az merült fel bennem, hogy itt biztos a skandináv országokról lesz szó, és csodák csodájára ez így is lett.

Tehát megnyitottam a blogot --> http://blog.nemethmarton.eu/ Gondoltam elolvasom, hogy maga a blog szerkesztője mit ír magáról és a blogról mielőtt belekezdenék. Megtudtam, hogy Németh Márton széles érdeklődési körrel rendelkezik. Szegeden végzett történelem és informatikus-könyvtáros bölcsész szakon, és emellett tanult a jogi karon is, ahol Európa-politika diploma mellékletként szolgáló képesítést szerzett. Erasmus-képzés keretében a dániai Aalborg egyetemén is tanult Európa-tanulmányokat angol nyelvű szakon, amelyet 2008-ben fejezett be. Jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozik rendszerkönyvtárosként.

Egyaránt vannak magyar és angol nyelvű publikációi is. Ezeknek a nagy része (nem meglepő módon) az északi országok könyvtárainak működéséről, újításairól szól, legalábbis a címekből kiindulva. Ilyen például „A dán könyvtári rendszer alapvető felépítése és működésmódja” , vagy „Az észak-európai országok közkönyvtárügyéről”. A szakdolgozatát is ilyen témában írta: „Az északi országok könyvtárügye az új információs kor kihívásai között.”

Valahogy a téma specifikussága fogott meg. A skandináv országokkal amúgy is szimpatizálok, így eldöntöttem, hogy ha törik, ha szakad, innen fogok bejegyzést választani! Elkezdtem tehát olvasgatni.

Magát a blogot Márton nem frissíti sokszor, maximum havonta egyszer-kétszer. Sok mindenről ír, nem csak a könyvtári rendszerek működéséről. Leírja, például, hogy milyen tanfolyamokon, továbbképzéseken vett részt, az első oldalon több ilyen jellegű poszt is található. A ’Random posts’ címszó alatt viszont ilyeneket is látni, mint: „Skandináv napok és Könyvfesztivál”, „Filmek adatai a bibliotek.dk-ban” vagy „Karen Blixen est ma este”. Egy a lényeg: valamilyen formában mindegyik kapcsolódik a skandináv országokhoz és magához a könyvtár intézményéhez.

Általában a posztok összefoglaló jellegűek. Én az első oldalról választottam egy bejegyzést. Ennek címe: „A lebegő állomány göteborgi gyakorlata avagy egy szép elméleti idea gyakorlati ellentmondásai.”

Hogy őszinte legyek, először felvetődött bennem a kérdés: Lebegő állomány? Vajon mit jelenthet ez? Kiderült, hogy ez a bejegyzés egy svéd napilapcikkre támaszkodik, amelyet Márton, Marion Larssontól kapott meg. A cikk címkézve van, így ha rákattintunk a napilapcikk szóra, akkor rögtön az online napilap oldalára érkezünk. Sajnos, nem tudok svédül, így az eredeti cikk elolvasására nincs lehetőségem, de természetesen megbízom a Márton által leírtakban.

Mi a lebegő állomány ideája?

Márton azt írja, hogy ez első pillantásra nagyon hasznosnak tűnhet. A lebegő állomány ugyanis lehetővé teszi, hogy egy könyvtár bármely könyvét bárki előjegyeztethesse bárhonnan (főként online módon). A gép rögzít egy sorrendet, és ez alapján kölcsönözhető a dokumentum a hálózat bármely részlegéből. Másik sajátossága az, hogy a lebegő állomány állandóan hálózati szinten mozog. Tehát ha tényleg mindenki betartja a „szabályokat”, akkor ez azt jelenti, hogy a városi könyvtári hálózat egyik tagjának sincs saját kölcsönözhető állománya, hanem ezt az állományt együttesen alkotják és gyarapítják a fiókkönyvtárak és a központi könyvtár könyvtárosai. A beszerzések tehát a hálózatot bővítik, és nem az egyes tagok állományát.

Márton szerint így a közös érdekeknek nem tehetnek a keresztbe a partikuláris intézményi érdekek és a beszerzések koordinációja révén minden eddiginél hatékonyabb olvasóbarát szolgáltatást lehetne nyújtani.

Véleményem szerint is vannak ennek a rendszernek pozitívumai. Igazából nem is kevés! Először is, ez talán lehetőséget ad arra, hogy jobban szemmel tudják tartani azt, hogy az állomány mely részei a népszerűbbek, milyen dolgok fogynak jobban, mire tartanak igényt az emberek. A könyvtár ezáltal konstatálhatja, hogy miből kell többet beszerezni, és milyen részlegeket lehet csökkenteni.

Másrészt, a legnagyobb előnye az olvasó szempontjából lehet. Gondoljunk csak bele: kevesebb fizikai mozgással gyorsabban kaphat átlátható képet a lehetőségeiről, hiszen otthon mondjuk egy kényelmes fotelből egy forró tea mellett is előjegyeztetheti a számára szükséges dolgokat. És ha netán az illetőnek terveznie kell, akkor más tevékenységekkel is jobban össze tudja hangolni. Például ha én most a Szakdolgozatomat írnám és tudnám előre, hogy milyen szakirodalmakra van szükségem, akkor leellenőrizhetném, hogy melyik mikor lesz szabad és ennek függvényében tervezhetnék.

A szervezés azonban kardinális kérdéseket vet föl. Hogyan szervezik meg a rendszer kialakítását? Igényel-e többletforrást, esetleg az informatikai rendszer átalakítását? Kell-e kidolgozni új szisztémát a könyvtári tagok nyilvántartásához? És ami egy központi kérdés lehet: mi lesz azokkal, akik nem rendelkeznek online hozzáféréssel? Ez alapvető esélyegyenlőtlenségeket szül.

Ezzel el is érkeztünk a rendszer negatívumaihoz. Márton ezt úgy kezdi, hogy az idea átültetése a valóságba elég ellentmondásos végeredményeket szül. Ugyanis a göteborgi könyvtári hálózat fenntartója nem elégszik meg a lebegő állomány koncepciójának bevezetésével, hanem egyfajta versenyhelyzetet próbál teremteni a hálózaton belül: a nagyobb forgalmat bonyolító fiókkönyvtárak magasabb összegű költségvetésből gazdálkodhatnak, mint az alacsonyabb forgalmú társaik. A rendszer egyelőre az audiovizuális médiaállományt illetően működik, de kiterjesztenék a könyvekre is. Ez az ötlet viszont teljesen átgondolatlan.

Láthatóan ez Mártont is elég szélsőséges véleménynyilvánításra készteti, ő így fogalmaz: „Ez viszont így brutális eredményekkel jár…” Hát persze, hogy azzal jár! Egyáltalán nem veszik számításba, az egyes városrészek közti szociológiai és iskolázottságbéli különbségeket. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a fiókkönyvtárak környezetfüggők. Azokon a városrészeken ahol magasabb az iskolázottsági szint, kedvezőbb a kulturális és szociális környezet, ott magasabb a könyvtárhasználat, mint a szegényebb, alacsony iskolázottsági szinttel bíró területeken.

Márton is ezt veszi alapul mikor ezt mondja: „Lényegében a gazdagabb iskolázottabb lakosokkal rendelkező városrészek lakóit jutalmazza a rendszer, a szegényebb alacsonyabb kulturális igényű bevándorlók lakta városrészek kárára.” (…) „A szépnek tűnő szakmai idea ürügyén tehát az értelmezésem szerint úgy érvényesülhet akár pénzkivonás is a könyvtári szférából, hogy még jól egymásnak is ugrasztják az egyes városrészek fiókkönyvtárait, miközben a könyvtárak számos társadalmi, szociális funkciójának betöltésére nem nyílik tér.”

Így a könyvtár nem tud érvényesülni, mint kulturális központ, semmilyen helye sem marad a kulturális integrációs programoknak, továbbá nem lehet a helyi és egyéni igényekre testreszabott speciális állományrészeket, szolgáltatásokat elkülöníteni az egyes szegmensekben, hiszen azoknak a modell kiforrása után, szinte nem is lesz önálló állományuk.

Be kell látnunk, hogy így a már most is meglévő társadalmi egyenlőtlenségek még inkább csak fokozódnának. Pontosan azokat kellene segíteni megpróbálni bevonni az ilyen kulturális jellegű tevékenységekbe, akiknek kevesebb lehetőségük van rá, vagy esetleg kevesebb érdeklődést mutatnak az információszerzés ezen lehetősége iránt. Vonzóvá kellene tenni a könyvtárakat, meg kell mutatni az embereknek, hogy a műveltség igen is fontos, és hogy ez számukra is elérhető és nem az otthoni számítógép a kezdete és a vége ennek.


Ráadásul, ahogy Márton fogalmaz: „Egyáltalán semmilyen tere nincs a fizikai könyvtári térhez kötődő szolgáltatásoknak, a kézikönyvtári állomány funkciójának, gyarapítási kérdéseinek.”

Tehát ennek a „megakönyvtárnak és megaállománynak” vannak hátrányai is. A hagyományos értelemben vett könyvtár és annak funkciói alapjában véve változnának meg. Márton is alapvető kérdéseket tesz fel ezzel kapcsolatban: „..ha minden beszerzés (a könyveké is) központilag megy, akkor a könyvtárak kézikönyvtári állománya hogyan fog gyarapodni? Ki fogja képviselni a könyvtárhoz mint fizikai térhez számos szolgáltatás kapcsán odanőtt felhasználók érdekeit? S egyáltalán hogyan lehet a könyvtárakat, mint vonzó szociális tereket (lásd harmadik hely koncepció) a helyi szakmai mozgástér végzetes leszűkítésével hatékonyan működtetni? Mi lesz a helyi szolgáltatási arculattal (ha nincs mögötte megosztható helyi tartalom, csupán hálózati alapú)?”

A már felvetett kérdés pedig, hogy mi lesz azokkal, akik nem rendelkeznek internetes, online hozzáféréssel, a levegőben marad. A digitális szakadék itt is kimutatja a foga fehérét, és rontja az egyenlő esélyeket. Erre Márton nem tér ki a blogposztban, de szerintem ez is egy kardinális kérdése ennek a javaslatnak.

Következő gondolata, hogy mit mondanak a rendszer védelmezői. Ők azzal védekeznek, hogy 2012-2013-ban felújítás miatt úgyis bezárják a központi könyvtárat, ezt megelőzően kell tehát olyan gyakorlatot kialakítani, mely révén a központi médiaállomány is elkezd lebegni, a kölcsönzési előjegyzések révén a fiókkönyvtári hálózatban.

Azonban a fent említett negatív szociális és kulturális hatásokkal és a helyi szint potenciális kiüresedésével így is számolni kell és nincs ötlet, hogy a megszűnő kulturális teret – ami valószínűleg fontos funkciót töltött be – modernizáljuk-e a kor követelményeinek megfelelően, mert a megszüntetése bizonyára űrt hagyna maga után.

Szomorúan nyugtáztam, hogy a bejegyzéshez nincs hozzászólás. Bár eléggé bele kell merülni a témába, ahhoz, hogy az ember véleményt tudjon róla alkotni, de akkor is sajnáltam, mert szívesen elolvastam volna az emberek véleményét erről a kezdeményezésről.

Márton azzal zárja a bejegyzést, hogy lehet, hogy némileg sarkítottak a kérdései, de ezeknek a kérdéseknek van oka, és egy olyan rendszerről van szó, ami ha megvalósulna, az sok minden értékes dolog kárára történne. Azt javasolja (amivel én is egyetértek), hogy a lokális és a hálózati paletta lehetőségei között egyensúlyt kellene találni. A lebegő állomány egyáltalán nem egy rossz ötlet, csak át kell gondolni, és úgy megvalósítani, hogy az ne menjen olyan dolgok kárára, amelyek alapvetően fontosak és értékesek a világban.

2011. december 9., péntek

Bruce Bruce

A blogelemzéses feladat elkezdéseképpen átfutottam a választható oldalakon levő bejegyzéseket, de igazán egyik sem fogott meg, egyikről sem tudtam volna szívesen írni. Maradt hát maradt a végső megoldás, amihez folyamodást nem feltétlenül szerettem volna, én is a Hangtárnok oldalról választottam! Az oldal a cím szerint „Az egri Bródy Sándor Könyvtár zenei részlegének blogja”, és bár a bejegyzésekből nem biztosan jöttem volna rá, hogy köze van könyvtárhoz, hiszek neki. Vagy mégsem? Lássuk mit mond önmagáról: „A blogról”: felsorolja a szerkesztőket, elmagyaráz pár menüpontot és az oldalt említő cikkeket linkel be. Ez bizony nem mond sokat. Mi a következő? „A zenei könyvtári munka”. Na, itt talán majd elmagyarázza, hogy s mint... hát nem, helyette egy szép hosszú lista fogad minket erről: Válogatott irodalom a zenei könyvtári munkához. Ez biztosan remek, de még mindig nem tudni miről szól a blog és már kétszeresen is átverve érzem magam. Talán a mesés harmadik számot képviselő menüpont lesz a nyerő: valóban! Egy bemutatkozó videó mellett egy tájékoztató szöveg magyarázza el, HOGY S MINT ittA többiekkel ellentétben nem bírom le, miért tetszik az oldal, ugyanis nem tetszik! A fejlécben levő kép ugyan ötletes és humoros (rokk), de a szimplán ráírt sárga (sárga!) cím nagyon-nagyon igénytelen benyomást kelt és az ember szeme is kifolyik tőle. De nem csak ettől! A tényleges tartalmat közrefogó, két oldalt levő sávok tele vannak tömve mindenfélével, a menüpontok nem tűnnek ki a mindenféle címkefelhő és a Google Translate és Facebook add-on és Érdekes cikkek és miegymás közül. A keresési funkciót vagy 5 percig kerestem, ezek között, mert szokás szerint erre a helyre teszik a keresőmezőt. Itt azonban az oldal tetejére helyezték, ronda zöld és bordó/barna? Színösszeállításban, így alig lehet kivenni a szépséges virágok közül.Elolvastam pár oldal (11) bejegyzést és jobbnak találtam, ha keresek olyasmit, ami érdekel [nehéz (nem is)], így találtam meg kalandos úton a keresési lehetőséget. Tehát kell valami, ami zenével kapcsolatos és foglalko- OK IRON MAIDEN

Bánatomra (nagy-nagy bánatomra) a bandáról magáról egy használató sem akadt, viszont volt egy a jelenlegi, és mondjuk ki (gyerünk, mondjuk!), a legjobb énekeséről. Imitten van

A lényeg így áll benne, hogy

Bruce Dickinson, az Iron Maiden frontembere, zeneszerző, forgatókönyvíró, vívó, pilóta (etc.) tiszteletbeli zenei doktori címet kapott a londoni Queen Mary egyetemtől zeneipari tevékenységéért„
(igen, ezt mindenki el tudta volna olvasni magától is, de sebaj!). „Hát ez remek!” gondolhatná rosszmájúan az egyszeri olvasó. A figyelmes egyszeri olvasónak feltűnik azonban, mennyiféle foglalkozást társít a cikk szerzője ehhez a holmi énekeshez. No de miért? Mert ez a holmi énekes igazi polihisztor {Polihisztor! [senki se vegye sértésnek, biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri a kifejezést, az egyszeri olvasó számára kerül ez ide] (aki sosem fogja ezt elolvasni, sebaj!)]kapcsoszárójelbezár

Tehát a következőkben a katar keresztény szektáról és pusztulásáról fogok írni NEM IS! :DDDDD

Komolyra fordítva (nem is), Mr. Dickinson munkásságáról és arról, hogy mitől is polihisztor és hogy Trinity sorolt fel oly' sok mindent a neve mögé (valószínűleg mert úgy igaz!).Becsületes nevén Paul Bruce Dickinson Worksopban látta meg a napvilágot, mely Sherwood erdejétől északra fekszik, tehát a legendás erdőhöz egészen közel nőtt VOLNA FEL, ha nem költözködtek volna, ugyanis annyit költözködtek. Tízenévesek szerelemgyereke volt, sorsa így hányatott volt, sokáig a nagyszülei nevelték. Állomásai egyikén, Oundle-ben került a rock vonzásának hatósugarába, ekkor vettem meg az első albumát (nem a sajátját, illetve a vásárlás után már az lett, de na), a Deep Purple In Rock címűt, ezután ismerkedett meg a Black Sabath-tal és a Jehtro Tullal is. Ugyanitt kezdett érdeklődni a katonai jellegű dolgok iránt (illetve az apja révén, aki a seregben szolgált), ez később még fontos lesz (észben tartani)!Első együttesébe 1976-ban csatlakozott (fun fact: egy évvel ezelőtt alakult a Maiden, biztos nem lehet véletlen!), ez volt a Styx, ami túlságosan hosszú életű nem volt.

Ezután hat hónapig szolgált a seregben, de rájött, hogy ha igazi állást szeretne, nem ez a megfelelő irányvonal, ekkor jelentkezett a Queen Mary-re, történelem szakra. A szüleivel sosem volt túlságosan jó a kapcsolata, ezért ők hiába is akarták, hogy maradjon a seregben, inkább az egyetemet választotta, ahol rögtön együttes után is nézett. Itt alakította meg pár másik egyénnel a Speed nevű együttest, mellyel felléptek egy kocsmában, de ez sem tartott túl sokáig.Következő lépésként jelentkezett egy újsághírdetésre, amiben énekest kerestek felvételhez. Küldött nekik egy énekét hordozó kazettát, a hírdetést feladó testvérpárnak pedig tetszett amit hallott. Invitálták tehát meghallgatásra. Felvettek egy dalt, és amit eközben hallottak, még jobban tetszett nekik! Elhatározták, alapítanak egy bandát, ami valójában az ő csatlakozását a testvérpárhoz jelentette, csatlakozott tehát a Shots együtteshez.Itt van a bizonyos első felvétel:A Shots már rendszeres jelleggel lépett fel pubokban. Bruce ekkor vált igazi frontemberré. Történt ugyanis, hogy egy szám közben kérdőre vont egy nem éppen figyelő egyént, hogy ugyan miért nem figyel éppen. A fogadtatás pedig pozitív volt, a tulajdonosé is, így szívesen látta őket legközelebb is, az interjúvolós dolgot pedig beépítették az előadásokba.A következő szintet hősünk akkor érte el, amikor egy másik rendszeresen látogatott kocsmában léptek fel és az arra járó Barry Graham (Thunderstick, nagy dobos) és Paul Samson figyelmét. Nekik is szükségük volt egy énekesre, felkérték őt, hogy töltse be az üres helyet. Ő pedig elfogadta azt és csatlakozott a Samsonhoz! JUHÉ


A Samsonhoz fizikailag is azután csatlakozott, hogy végzett az egyetemi elfoglaltságaival. Nyomban neki is látott a banda előző albumának számainak megtanulásához, illetve az újak írásához is. Ekkor ragadt rá a Bruce Bruce név is (csak ebben a korszakban használta), ami Monthy Pythonból jön (most meg wikipediáról).

Az itt eltöltött idők alatt szembesült azzal, hogy nem minden rock banda áll fennkölt művészekből, a Samson tagjai ugyanis előszeretettel intoxikálták magukat alkohollol és egyebekkel, ezzel pedig azonosulni ő nem tudott, sem pedig velük kommunikálni értelmesen. A magasabb célok elérése érdekében azonban elviselte mindezt, tudván, számára nem itt fog véget érni az út!Samson:1980-ban került először kapcsolatba a Maidennel, amikor is az a Samson előzenekaraként lépett fel egy koncerten. Mondhatni első látásra belészeretett és elhatározta magában, hogy az ő énekesük lesz. Különböző kiadókkal és anyagiakkal kapcsolatos ügyek folytán a Samson sora 81-ben nem ment jól és időlegesen emiatt végül is fel is bomlott az együttes. Az utolsó fellépésük után kereste meg Bruce-t az IM ügyvezetője azzal, hogy új énekest keresnek (Paul Di Anno is Samson szindrómában szenvedett és jobb szeretett nem egészen magánál lenni mint igen), és neki is szeretnének adni egy lehetőséget...Ezt a lehetőget pedig magabiztosan ki is használta, néhány szám eléneklése után az egész csapat elment jól berúgni, ezzel pedig taggá is vált.Egy ritka felvétel a meghallgatásról:Ezután pedig nem volt megállás, nagy sikereket értek el együtt, világkörüli turnék, ami csak kell. 7 album jelent meg vele a 81-es csatlakozása és a 93-es kilépése között.Die With Your Boots On a 83-as Piece of Mind albumról...:és Afraid to Shoot Strangers a 9 évvel későbbi Fear of the Darkról:A kiválásnak több oka is volt: nézeteltérések az együttes alapítójával és agyával, Steve Harrisszel, többszöri kiégés közeli állapot, illetve szerette volna szóló karrierjét is egyengetni, melynek alapjait már 90-ben lefektette a Tattooed Millionaire című albummal. (A Maidenről többet nem írok, arról úgyis annyit lehet olvasni, amennyit csak akar az ember, és még többet is)Az egész ezzel kezdődött:Összesen 6 albumot készített, az utolsót már a 99-es IM-be való visszatérése után, 2005-ben. Az eladásokat és kritikákat tekintve is a 4. Accident of Birth és 5. Chemical Wedding albumok voltak.AoB:CW:Az évek és albumok folyamán folyamatosan kísérletezett a stílusokkal, minden album hangzásvilága más.Egy el nem készült albumhoz írt dal, más hangzásvilággal:Az együttesbe való visszatérésének egyik fő oka az volt, hogy míg az ő helyét betöltő Blaze Bayley nem örvendett egyöntetűen jó fogadtatásnak, mint ahogyan a vele elkészített két album sem, Bruce sikert sikerre halmozott.Kill Devil Hill a 2005-ös Tyranny of Souls albumról:1999-től tehát ismét az Iron Maiden tagja és azóta már 4 újabb albumot adtak ki.Na de Gábor! Ettől még nem polihisztor!”

Valóban nem!A vívással már 13 éves korában kezdett foglalkozni, 15 éves korában már iskolájának csapatának kapitánya volt, ám ekkor jobban kezdte érdekelni a zene és az ivászat, így felhagyott a gyakorlással.

Egészen 1983-ig nem is foglalkozott vele, amitől kezdve ismét edzett. Az Egyesült Királyságban 7. helyre rangsorolták a férfiak mezőnyében, európai szintű versenyeken is szerepelt és az 1992-es olimpiára is lett volna esélye kijutni, de (ha jól tudom emiatt) az együttes és a koncertek miatt nem vállalkozott rá.

Érdekesség, hogy edzője Vadászffy Zsolt volt, aki 58-ban hagyta el országunkat. Bizonyos pletykák szerint az első Star Wars film párbajjeleneteit ő rendezte, ám végül is kiderült, hogy egy klubtársa volt:DEzen felül hivatásos utasszállító-pilóta, Boeing 757-esre van jogosítványa. Kapitánya volt az azóta csődbe ment Astraeus Airlines légitársaságnak, ugyanitt betöltött „Marketing Director „ szerepet is, akármit is jelentsen ez. Ő (is) vezeti az Iron Maiden különgépépt, az Ed Force One-t, melyet először a Somewhere Back in Time turné alkalmával vetettek be először:Iron Maiden Flight 666:

Dickinsonnak saját műsora is volt a BBC egyik rádióján, Bruce Dickinson's Friday Rock Show címen futott, ezt már levették a műsorról.

Műsorvezetője jelenleg a BBC egy másik adóján futó Masters of Rock műsornak, illetve vezetett televíziós műsort is vezetett a Discovery Channelen, a Flying Heavy Metalt. Ezeken kívül feltűnt több másik műsorban is, mint vendégszereplő.

Társszerzője volt a Chemical Wedding című filmnek, amely hosszadalmas tervezgetés után 2008-ban jelent meg. A zenéjéért is ő a felelős. (néhány jelenetben, az elején szerepel is)Chemical Wedding:Összességében eléggé borzasztó, de egyszer túl lehet élni:DKét könyvet is írt, az 1990-ben megjelent The Adventures of Lord Iffy Boatrace-t és folytatását (melyet a közönség nyomására kellett megírnia), 92-ben megjelent The Missionary Position-t.Vissza a bejegyzéshez egy rövid észrevétel erejéig, hogy jellezhessem a hozzászólok attitűdjét: egyetlen hozzászólás született, mégpedig"Bruce Dickinson: Tears of the Dragon » Hangtárnok szerint:

2011. augusztus 07. vasárnap - 09:29

[...] WordPress.org Itt vagy most: Hangtárnok > A nap zenéje, rock, metal > Bruce Dickinson: Tears of the Dragon Bruce Dickinson: Tears of the Dragon írta: Trinity írta: Trinity, Kategória: A nap zenéje, rock, metal | 2011. augusztus 07. vasárnap Isten éltessen Doctor Bruce [...]”Vagyis a látogatókat nem érdekli Bruce és az ő új doktori címe;(

Csekkolj be!

Az elemzésem témája a Könyvtárosháza, az orosházi Jutsh Zsigmond Városi Könyvtár blogjának egyik bejegyzése. (http://blog.justhvk.hu)

A cikk címe: Csekkolj be! (2011. március 2.) http://blog.justhvk.hu/?p=3960

Abból az alkalomból íródott, hogy más könyvtárakhoz hasonlóan (Országos Széchényi Könyvtár, Miskolci Városi Könyvtár) az orosházi Városi Könyvtár is csatlakozott a Foursquare-hez, így ott is gyűjteni lehet a jelvényeket, ha becsekkol valaki.

Azért választottam ezt a bejegyzést, mert a Foursqure egyre szélesebb körben terjed a külföldi országok mellett hazánkban is. Használói például: fiatalok, kulturális intézmények, szórakozóhelyek, éttermek, kávézók stb.

Nézzük meg, mire is jó a Foursquare, hogyan használjuk, miért előnyös és azt, hogy milyen sajátosságokkal teszik érdekessé ezt a szolgáltatást!

A kezdetek: a Foursquare-t 2009-ben találta ki Dennis Crowley és Naaven Selvadurai. Crowly a diplomamunkájaként készített egy Dodgeball nevű alkalmazást, ami a Foursquare-hez volt hasonlatos. Ezt a Google megvette, majd később meg is szűntette. A Dodgeballnál az SMS-ek jelentették az interakciót. Ezen alapszik a Foursquare is.

Mi is az a Foursquare? Lényegében egy közösségi szolgáltatás, mint az iWiW illetve a Facebook, annyi különbséggel, hogy itt nem az a cél, hogy minél több ismerőst gyűjtsünk, hanem az, hogy tájékoztassuk őket illetve más embereket, hogy éppen merre járunk, hol voltunk. Például megoszthatjuk velük, ha egy étteremben, kávézóban ülünk, hogy milyen a kiszolgálás, az étel vagy az ital, és ajánlhatjuk nekik, vagy éppen azt is mondhatjuk, hogy kerüljék el inkább azt a helyet ilyen vagy olyan okokból. A szolgáltatás elérhető okostelefonokról, olyan készülékekről melyeknek van beépített GPS-rendszerük, így biztosítva azt, hogy csak olyan helyről tudjunk bejelentkezni, ahol valójában tartózkodunk. Természetesen, mint minden rendszerben, itt is becsúszhatnak hibák. Az iPhone, Android, Symbian, Windows Phone 7, BlackBerry és a webOS telefonokra/platformokra létezik. Ezen kívül létezik internetes kliens is, melyet bármelyik mobiltelefonról elérhetünk (m.foursquare.com). A „becsekkolásokért” pontok és badge-ek járnak. A badge tulajdonképpen jelvény, melyet trófeaként gyűjtenek a felhasználók. Vannak könnyebben és nehezebben megszerezhető badge-ek. Egyszerűen megszerezhető például a „Newbie”, melyet az első check in-nél kap a felhasználó, vagy a „Local” (ahhoz, hogy megkaphassuk, háromszor kell bejelentkezni ugyanarra a helyre egy héten). Hosszabb ideig tart megszerezni a „Superstar jelvényt, melyhez 50 különböző helyszínre kell bejelentkezni, vagy a „Super user”-t, amihez 30 becsekkolás szükséges egy hónapon belül. Ezekből a jelvényekből már most több, mint száz fajtája létezik, és számuk folyamatosan bővül.

(http://blog.thelettertwo.com/)

Hogyan használjuk?

Első lépésként le kell töltenünk az alkalmazást, ez minden esetben ingyen történik, majd a használathoz regisztrálnunk kell. Ezután kiválaszthatjuk a Facebook vagy a Twitter fiókunkat, és ilyenkor ismerősöket ajánl fel nekünk, ha talál egyezést. A továbbiakban beállíthatjuk, hogy milyen tevékenységünket jelenítse meg a Facebook vagy Twitter üzenőfalunkon. Lehet ez az összes becsekkolás, vagy új jelvény szerzése, esetleg a major cím elnyerése. Felmerül a kérdés, hogy mi is az a major. Ez a kifejezés egyfajta virtuális polgármesteri posztot jelöl. Minden helyszínnek megvan a maga majorja, aki azzal nyerte el ezt a címet, hogy rendszeresen, másoknál többször jelentkezett be az adott helyre 60 napon belül. Nem az a lényeg ebben a versenyben, hogy egy nap minél többször jelentkezzünk be, mert itt napi egy check in számít csupán. Minden felhasználó több helyen is lehet major egy időben, viszont egy adott helynek egyetlen polgármestere lehet.

A továbbiakban már csak be kell jelentkezünk, ha kedvünk tartja. A program ilyenkor listát készít számunkra azokról a helyekről, amelyekhez közel vagyunk. Ha nem találjuk meg a megfelelőt, akkor mi is létrehozhatunk új helyet. Fontos ilyenkor, hogy az új venue adatait helyesen töltsük ki, jó címkéket használjunk. Ezzel megkönnyítjük a Superuserek dolgát, hiszen ők azok, akik kijavítják a hibásan jegyzett helyek adatait. Minden check in után pontokat kapnak a userek, a bejelentkezés körülményeinek megfelelően. Például: ha majorok vagyunk, vagy két bejelentkezés között sokat utazunk, több pontot kapunk.

Vannak úgynevezett specialök, amik általában valamilyen kézzelfogható kedvezményt jelentenek, amit azok a helyek szolgáltatnak, ahonnan bejelentkezünk. Ilyen lehetőségekről például a http://foursquare.blog.hu/tags/specials oldalon értesülhetünk. Ezek lehetnek: bizonyos százalék kedvezmény az árból, vagy ingyenes internethasználat, esetleg ingyen ital. Volt ilyen akciója az Országos Széchényi Könyvtárnak is, mellyel ingyen belépőjegyet lehetett nyerni a Nyomtatott magyar föld- és éggömbök a kezdetektől napjainkig című kiállításra. Sőt, vásárlásnál is vannak ilyen lehetőségek. A White Label Irányi utcai üzletében, limitált szériás cipőkre lehetett 10 % kedvezményt kapni hat becsekkolás után. Vagy például a Dürer Kert majora fél áron fogyaszthatott egy általa választott italt. A speciálokra külön kereshetünk az alkalmazáson belül, az adott helyzetünkhöz közel eső helyeken.

Az alábbiakban vegyük sorra a menüpontokat és azok funkcióit!

A Friends (barátok) fül alatt két opció van: az egyik a Recent, ami azt mutatja, hogy barátaink milyen tevékenységet folytattak mostanában. Hova jelentkeztek be, kaptak-e jelvényt stb. A Nearby pedig azokat jelöli, akik a közelünkben lévő helyek egyikére csekkoltak be. A Places alatt megtalálhatjuk a közelünkben lévő helyeket, ahova be lehet csekkolni, ha kiválasztjuk valamelyiket, különböző adatokat is olvashatunk róla: pontos cím, polgármester neve és címe, és a hozzátartozó megjegyzéseket, képeket, esetleges ajánlásokat. Ha bejelentkezünk, természetesen mi is tölthetünk fel fotókat, elmondhatjuk a véleményünket. Mindezt maximum 140 karakterben tehetjük meg, mikroblogos bejegyzésekhez hasonlóan. Eldönthetjük, hogy az aktuális check in részleteit megosztjuk-e az ismerőseinkkel Facebookon vagy Twitteren és a nekünk járó pontokat is bezsebelhetjük. Extra pontokat kaphatunk, ha egy barátunk is ott tartózkodik vagy ha először jelentkezünk be. A maximális távolság, ahova enged becsekkolni elvileg körülbelül 200-250 méter. Ekkor kaphatjuk meg a pontokat és badge-eket. A Places menüponton belül található a Specials Nearby felirat, ahol azok a közelünkben lévő helyek kerülnek felsorolásra, ahol ajándékokra, kedvezményekre számíthatunk a bejelentkezésért cserébe. Ilyenkor a hely neve és címe mellett azt is láthatjuk, hogy mit kapunk, ha becsekkolunk. Az Explore fül olyan meghatározott távolságon belül lévő helyeket ajánl, ahol már jártak barátaink, vagy éppen nagyon népszerűek Foursquare-en. Lehetőség van rá, hogy térkép üzemmódban beazonosítsuk, hogy hozzánk képest merre vannak ezek a kávézók, éttermek stb. A To do tulajdonképpen egy feladatlista. Erre a listára azokat a helyek vehetjük fel otthonunkban, ahova el szeretnénk látogatni. Ha van ilyen hely a közelünkben, a telefonunk jelezni fog nekünk. Utólag azt is meg tudjuk tekinteni, hogy mikor merre jártunk éppen. Ez a funkció hasznos lehet, ha például egy hosszabb kirándulás élményeit szeretnénk felidézni. A Me felirat alatt a saját profilunkat, adatainkat láthatjuk. Azt, hogy hányszor jelentkeztünk be, milyen és mennyi badge-et sikerült addig összegyűjtenünk, hány helyen vagyunk polgármesterek, mennyi pontot kaptunk az elmúlt egy hét alatt, illetve azt is, hogy a barátaink hogyan állnak.

Miért jó használni? Az alkalmazás egyik nagy előnye, hogy véleményünket kommentek formájában kinyilváníthatjuk egy-egy helyhez kapcsolódóan. Ezeket a megjegyzéseket mindenki láthatja, így például ajánlhatjuk kedvenc kávézónkat másoknak, vagy értesülhetünk arról is, hogy valahol nem jó a kiszolgálás, vagy nem ízlik az étel stb. Segítségünkre lehet, ha például valami hangulatos szórakozóhelyet keresünk, vagy egy jó éttermet az esti vacsorához. A kommentek alapján ki tudjuk választani, hogy melyik az a hely, ami több embernek is tetszett és valószínűleg nekünk is megfelelő lesz.

A Facebookhoz és a Twitterhez képest annyiban más, hogy nem rombolja a személyes kapcsolatokat, hanem inkább építi. Hiszen gondoljunk arra, hogy láthatunk egy listát a közelünkben lévő barátainkról, aminek segítségével lehet spontán találkozókat tartani. Ha látjuk, hogy egy rég nem látott ismerősünk alig pár utcányira tőlünk csekkolt be valahova, akkor esetleg elmehetünk hozzá, hogy meglepjük. A Foursquare használatával járó kedvezmények egyértelmű előnyök. A Foursquare egyfajta játék is. Minél több pont és badge gyűjtése a cél. A major címekért is küzdelem folyik. Egy-egy bevásárlóközpont, pályaudvar, egyetemi épület, lakótömb polgármesteri címét megszerezni igen nehéz. És nem is lehet nyugodt a felhasználó, ha megkaparintotta, mert azt meg is kell tartani a folyamatos bejelentkezésekkel. Vannak, akik ezt olyan komolyan veszik, hogy akár éjjel is, vagy kora hajnalban is képesek felkelni annak érdekében, hogy becsekkoljanak valahova. A Foursquare mekkájának számító New Yorkban több száz jelvény létezik már. Vannak olyan különlegességek is, mint a NASA Space Explorer badge, amit akkor kaphatunk meg, ha űrhajóról, vagy nemzetközi űrállomásról történik a check in.

A Foursquare hibáiról: bizony sokan vannak, akik megpróbálnak csalni a bejelentkezésekkel. Ez lehet a versenyszellem miatt, illetve adódik a program felépítéséből is. Az okostelefonok helymeghatározásánál három tényező játszhat szerepet: Wifi, GPS-pozíció és a cellainfó. Ha olyan helyen vagyunk ahol ezek nem elérhetőek, akkor a Foursquare nem ad listát a közelünkben lévő helyekről, viszont ha valamire rákeresünk, oda be fogunk tudni jelentkezni. A webes felület használói előnyben vannak, hiszen náluk csak a város meghatározott, ahol vannak, így azon belül bárhová be tudnak csekkolni.

Az okostelefonok használatának terjedésével hazánkban is egyre népszerűbbé válik ez a szolgáltatás. Mivel még nem olyan széles körben ismerik, vannak olyan helyek, ahol néhány belépés után már meg is kapjuk a major címet, illetve sok olyan hely is van, aminek a profilját nekünk kell létrehozni. Összességében izgalmas és sok esetben hasznos dolognak tartom és javaslom a használatát az okostelefonnal rendelkezőknek.

Források:

http://mobilarena.hu/teszt/csekkolj_be_avagy_mi_az_a_foursquare/nyomtatobarat/teljes.html

http://www.abfox.eu/foursquare.html

http://indieclub.freeblog.hu/archives/2011/01/08/Foursquare_-_Csekkolj_be/

http://androidportal.hu/2011-08-28/foursquare

http://www.4squarebadges.com/foursquare-badge-list/

Pernyész Lilla